Výhody

Společnost založila nezávislé technologické centrum výzkumu a vývoje, má výzkumné a vývojové a inovační platformy, jako je Shandong Engineering Laboratory (Engineering Research Center), Shandong enterprise technology center a akademická pracovní stanice, navrhla 5 národních, průmyslových a provinčních místních norem a postupně získala více než 40 patentových oprávnění.

Společnost hluboce praktikovala koncept zeleného rozvoje, vybudovala pokročilý systém čištění odpadních vod MVR a vybudovala projekt výroby energie na spalování kalu. Čištění odpadních vod splňuje normy pro vypouštění, spalování kalů mění odpad na poklad, recyklace bioplynu a výroba energie a páry "zpětného krmení", což vytváří zelený kruhový ekosystém.

Společnost se plně zaměřila na hodnotu pro zákazníka, sledovala strategii vývoje diferenciace produktů, vytvořila základní produkty, nastavila komplexní systém školení technických služeb "odborníků + obchodních manažerů TS +", urychlila modernizaci produktů, technologií a řízení a plně implementovala strategii vývoje "tří pěti" stavebních materiálů a špičkových produktů, kanálů a terminálů a domácích a vývozních prodejů představujících 50%, Snažte se vybudovat výzkum a vývoj celulózového etheru a výrobní základnu s klíčovou konkurenceschopností v Asii a dokonce i ve světě do pěti let.